• Naziv: KVEŠTAK BOŽENA
  • Naselje: Novska, 44330
  • Grad/Općina: Novska
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KVEŠTAK BOŽENA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 879,35 HRK 3.519,07 HRK
KVEŠTAK BOŽENA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.851,51 HRK 10.491,97 HRK
KVEŠTAK BOŽENA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 564,55 HRK 3.199,10 HRK
KVEŠTAK BOŽENA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.783,24 HRK 5.312,01 HRK
KVEŠTAK BOŽENA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.089,91 HRK 3.484,36 HRK
KVEŠTAK BOŽENA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.268,05 HRK 7.515,84 HRK
Ukupno 13.436,61 HRK 33.522,35 HRK