• Naziv: ANTOLIĆ KAROLINA
  • Naselje: Desinić, 49216
  • Grad/Općina: Desinić
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTOLIĆ KAROLINA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 3.614,19 HRK 20.480,21 HRK
ANTOLIĆ KAROLINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 292,40 HRK 1.170,14 HRK
ANTOLIĆ KAROLINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 485,17 HRK 2.872,37 HRK
ANTOLIĆ KAROLINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.602,65 HRK 2.934,88 HRK
ANTOLIĆ KAROLINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 4.150,85 HRK
Ukupno 6.994,41 HRK 31.608,45 HRK