• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Borovo, 32227
  • Grad/Općina: Borovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 90,74 HRK 363,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 493,61 HRK 548,19 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 318,85 HRK 359,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 234,07 HRK 775,61 HRK
Ukupno 1.137,27 HRK 2.046,59 HRK