• Naziv: OPĆINA SUNJA
  • Naselje: Sunja, 44210
  • Grad/Općina: Sunja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OPĆINA SUNJA Nacionalna potpora Promotivne manifestacije 2016 5.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.000,00 HRK 0,00 HRK