• Naziv: UDRUGA UZGAJIVAČADOMAĆIH ŽIVOTINJA VIDOVA GORA OTO
  • Naselje: Nerežišća, 21423
  • Grad/Općina: Nerežišća
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
UDRUGA UZGAJIVAČADOMAĆIH ŽIVOTINJA VIDOVA GORA OTO Nacionalna potpora Promotivne manifestacije 2016 5.000,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.000,00 HRK 0,00 HRK