• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Podravska Moslavina, 31530
  • Grad/Općina: Podravska Moslavina
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,36 HRK 509,58 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.189,76 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 354,78 HRK 400,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,08 HRK 1.719,31 HRK
Ukupno 482,22 HRK 3.818,76 HRK