• Naziv: POLJANEC MARTIN
  • Naselje: Tuhelj, 49215
  • Grad/Općina: Tuhelj
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLJANEC MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 93,26 HRK 373,36 HRK
POLJANEC MARTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 196,48 HRK 1.113,21 HRK
POLJANEC MARTIN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 559,50 HRK 502,17 HRK
POLJANEC MARTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 507,52 HRK 563,63 HRK
POLJANEC MARTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 327,87 HRK 369,69 HRK
POLJANEC MARTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 240,65 HRK 797,47 HRK
Ukupno 1.925,28 HRK 3.719,53 HRK