• Naziv: VITO ARONIA D.O.O.
  • Naselje: Vojnić, 47220
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VITO ARONIA D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 2.290,57 HRK 12.980,07 HRK
VITO ARONIA D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 150,14 HRK 601,01 HRK
VITO ARONIA D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 316,23 HRK 1.791,86 HRK
VITO ARONIA D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.469,12 HRK 1.656,72 HRK
VITO ARONIA D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 816,89 HRK 907,25 HRK
VITO ARONIA D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 527,70 HRK 595,05 HRK
VITO ARONIA D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 387,35 HRK 1.283,59 HRK
Ukupno 5.958,00 HRK 19.815,55 HRK