• Naziv: ROŽMARIĆ ELVIRA
  • Naselje: Varaždin, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROŽMARIĆ ELVIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 99,07 HRK 396,44 HRK
ROŽMARIĆ ELVIRA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 593,98 HRK 533,13 HRK
ROŽMARIĆ ELVIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 538,78 HRK 598,41 HRK
ROŽMARIĆ ELVIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 348,05 HRK 392,47 HRK
ROŽMARIĆ ELVIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 255,48 HRK 846,63 HRK
ROŽMARIĆ ELVIRA Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2016 462,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.297,36 HRK 2.767,08 HRK