• Naziv: BRAILO SRĐAN
  • Naselje: Bobota, 32225
  • Grad/Općina: Trpinja
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRAILO SRĐAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 392,16 HRK 1.569,49 HRK
BRAILO SRĐAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.395,02 HRK 2.149,56 HRK
BRAILO SRĐAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.133,50 HRK 2.369,34 HRK
BRAILO SRĐAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.403,45 HRK 1.582,64 HRK
BRAILO SRĐAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.011,58 HRK 3.352,11 HRK
Ukupno 7.335,71 HRK 11.023,14 HRK