• Naziv: FAŠAIĆ JOSIP
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FAŠAIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 255,56 HRK 1.022,83 HRK
FAŠAIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.390,38 HRK 1.544,11 HRK
FAŠAIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 922,92 HRK 1.040,72 HRK
FAŠAIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 628,12 HRK 2.184,57 HRK
Ukupno 3.196,98 HRK 5.792,23 HRK