• Naziv: OPAT RUŽICA
  • Naselje: Mahićno, 47286
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OPAT RUŽICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 531,67 HRK 2.127,77 HRK
OPAT RUŽICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.119,50 HRK 6.343,97 HRK
OPAT RUŽICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.892,14 HRK 3.211,91 HRK
OPAT RUŽICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.868,32 HRK 2.106,82 HRK
OPAT RUŽICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.371,35 HRK 4.544,43 HRK
Ukupno 7.782,98 HRK 18.334,90 HRK