• Naziv: PUH ANA
  • Naselje: Petrovsko, 49234
  • Grad/Općina: Petrovsko
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PUH ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 115,66 HRK 462,87 HRK
PUH ANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 243,56 HRK 1.380,12 HRK
PUH ANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 629,22 HRK 698,78 HRK
PUH ANA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 406,46 HRK 458,36 HRK
PUH ANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 298,36 HRK 988,65 HRK
Ukupno 1.693,26 HRK 3.988,78 HRK