• Naziv: FILIP ČEKO
  • Naselje: Finida, 52470
  • Grad/Općina: Umag
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FILIP ČEKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 8,77 HRK 35,05 HRK
FILIP ČEKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 452,98 HRK 2.566,69 HRK
FILIP ČEKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.645,40 HRK 47,33 HRK
FILIP ČEKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.104,86 HRK 56,73 HRK
FILIP ČEKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 780,20 HRK 94,98 HRK
FILIP ČEKO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 314,14 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.306,35 HRK 2.800,78 HRK