• Naziv: STRAVIANA D. O. O.
  • Naselje: Našice, 31500
  • Grad/Općina: Našice
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STRAVIANA D. O. O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 5.200,89 HRK 29.471,92 HRK
STRAVIANA D. O. O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 16.869,96 HRK 67.511,33 HRK
STRAVIANA D. O. O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 18.354,19 HRK 104.007,04 HRK
STRAVIANA D. O. O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 91.765,80 HRK 101.911,89 HRK
STRAVIANA D. O. O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
STRAVIANA D. O. O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 43.514,01 HRK 144.187,04 HRK
STRAVIANA D. O. O. Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 523,79 HRK 0,00 HRK
Ukupno 180.719,78 HRK 452.153,70 HRK