• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Šijanec, 42205
  • Grad/Općina: Vidovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 121,78 HRK 487,49 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 34,58 HRK 195,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 662,63 HRK 735,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 437,88 HRK 493,76 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 314,19 HRK 1.041,18 HRK
Ukupno 1.571,06 HRK 2.954,26 HRK