• Naziv: MANDIĆ GORAN
  • Naselje: Drenovci, 32257
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MANDIĆ GORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.462,16 HRK 5.851,48 HRK
MANDIĆ GORAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.018,15 HRK 17.102,78 HRK
MANDIĆ GORAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 8.767,63 HRK 7.869,10 HRK
MANDIĆ GORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.953,41 HRK 8.832,84 HRK
MANDIĆ GORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MANDIĆ GORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.771,26 HRK 12.497,31 HRK
Ukupno 29.463,75 HRK 57.217,99 HRK