• Naziv: NOŽAR SNJEŽANA
  • Naselje: Graboštani, 44434
  • Grad/Općina: Majur
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NOŽAR SNJEŽANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,20 HRK 508,97 HRK
NOŽAR SNJEŽANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 267,81 HRK 1.517,39 HRK
NOŽAR SNJEŽANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 691,75 HRK 768,27 HRK
NOŽAR SNJEŽANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 446,90 HRK 503,93 HRK
NOŽAR SNJEŽANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 328,03 HRK 1.086,97 HRK
Ukupno 1.861,69 HRK 4.385,53 HRK