• Naziv: STOJANOVIĆ DARKO
  • Naselje: Strmec Bukevski, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STOJANOVIĆ DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 233,23 HRK 933,47 HRK
STOJANOVIĆ DARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.398,71 HRK 1.255,38 HRK
STOJANOVIĆ DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.268,83 HRK 1.409,11 HRK
STOJANOVIĆ DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 819,64 HRK 924,30 HRK
STOJANOVIĆ DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 601,62 HRK 1.993,69 HRK
Ukupno 4.322,03 HRK 6.515,95 HRK