• Naziv: MATANOVAC- OBRT U POLJOPRIVREDI
  • Naselje: Slatinik Drenjski, 31418
  • Grad/Općina: Drenje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATANOVAC- OBRT U POLJOPRIVREDI EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 5.138,46 HRK 29.117,89 HRK
MATANOVAC- OBRT U POLJOPRIVREDI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.591,82 HRK 6.370,24 HRK
MATANOVAC- OBRT U POLJOPRIVREDI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 8.659,00 HRK 9.616,40 HRK
MATANOVAC- OBRT U POLJOPRIVREDI EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MATANOVAC- OBRT U POLJOPRIVREDI EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 4.106,01 HRK 13.605,22 HRK
Ukupno 23.986,43 HRK 63.774,23 HRK