• Naziv: ŠUGAR IVICA
  • Naselje: Dolica, 52341
  • Grad/Općina: Barban
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠUGAR IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 212,93 HRK 852,23 HRK
ŠUGAR IVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 295,58 HRK 1.675,17 HRK
ŠUGAR IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 56,57 HRK 64,56 HRK
ŠUGAR IVICA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.229,09 HRK 1.104,37 HRK
ŠUGAR IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 1.309,97 HRK
ŠUGAR IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 756,54 HRK 814,02 HRK
ŠUGAR IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 515,20 HRK 1.819,29 HRK
Ukupno 3.065,91 HRK 7.639,61 HRK