• Naziv: ANA GARVANOVIĆ
  • Naselje: Đeletovci, 32244
  • Grad/Općina: Nijemci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANA GARVANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.459,08 HRK 265,20 HRK
ANA GARVANOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 800,84 HRK 903,12 HRK
ANA GARVANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 13.376,19 HRK 10.898,88 HRK
ANA GARVANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 3.604,87 HRK
ANA GARVANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.342,57 HRK 14.511,21 HRK
ANA GARVANOVIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 13.553,23 HRK 0,00 HRK
Ukupno 41.023,05 HRK 30.183,28 HRK