• Naziv: BIO B D.O.O.
  • Naselje: Lug Samoborski, 10432
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIO B D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.268,58 HRK 7.188,57 HRK
BIO B D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 272,22 HRK 1.089,49 HRK
BIO B D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 573,19 HRK 3.248,25 HRK
BIO B D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.480,82 HRK 1.644,56 HRK
BIO B D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 956,63 HRK 1.078,72 HRK
BIO B D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 702,15 HRK 2.326,83 HRK
Ukupno 5.253,59 HRK 16.576,42 HRK