• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Severovci, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 105,42 HRK 421,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 573,57 HRK 637,02 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 370,53 HRK 417,85 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 271,99 HRK 901,21 HRK
Ukupno 1.321,51 HRK 2.378,06 HRK