• Naziv: MARKUŠIĆ MARKO
  • Naselje: Orišje, 47251
  • Grad/Općina: Bosiljevo
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKUŠIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 134,59 HRK 538,49 HRK
MARKUŠIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 193,33 HRK 1.095,55 HRK
MARKUŠIĆ MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 299,66 HRK 337,89 HRK
MARKUŠIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 689,48 HRK 815,45 HRK
MARKUŠIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 471,59 HRK 531,75 HRK
MARKUŠIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 346,14 HRK 1.147,06 HRK
Ukupno 2.134,79 HRK 4.466,19 HRK