• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Brezik Našički, 31500
  • Grad/Općina: Našice
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 123,08 HRK 492,54 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 669,43 HRK 743,43 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 442,39 HRK 498,88 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 317,40 HRK 1.051,87 HRK
Ukupno 1.552,30 HRK 2.786,72 HRK