• Naziv: MRŠIĆ KLAUDIA
  • Naselje: Sveti Ivan Žabno, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MRŠIĆ KLAUDIA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 85,62 HRK 342,70 HRK
MRŠIĆ KLAUDIA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.261,42 HRK 1.422,41 HRK
MRŠIĆ KLAUDIA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 513,48 HRK 460,89 HRK
MRŠIĆ KLAUDIA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 465,78 HRK 517,30 HRK
MRŠIĆ KLAUDIA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 300,89 HRK 339,34 HRK
MRŠIĆ KLAUDIA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 220,85 HRK 731,96 HRK
Ukupno 2.848,04 HRK 3.814,60 HRK