• Naziv: GORJANAC
  • Naselje: Vođinci, 32283
  • Grad/Općina: Vođinci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORJANAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 185,99 HRK 744,19 HRK
GORJANAC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.494,12 HRK 1.684,92 HRK
GORJANAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.011,60 HRK 1.123,44 HRK
GORJANAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 653,45 HRK 736,85 HRK
GORJANAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 479,69 HRK 1.589,44 HRK
Ukupno 3.824,85 HRK 5.878,84 HRK