• Naziv: VLASTA DAMJANAC
  • Naselje: Požega, 34000
  • Grad/Općina: Požega
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VLASTA DAMJANAC EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 6.037,57 HRK 34.213,10 HRK
VLASTA DAMJANAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 226,89 HRK 907,94 HRK
VLASTA DAMJANAC EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 469,97 HRK 2.663,54 HRK
VLASTA DAMJANAC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.106,82 HRK 787,19 HRK
VLASTA DAMJANAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.234,05 HRK 490,71 HRK
VLASTA DAMJANAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 797,17 HRK 299,98 HRK
VLASTA DAMJANAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 585,19 HRK 667,63 HRK
Ukupno 11.457,66 HRK 40.030,09 HRK