• Naziv: MAJNARIĆ DOMINIK
  • Naselje: Gornja Jelenska, 44317
  • Grad/Općina: Popovača
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAJNARIĆ DOMINIK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 318,85 HRK 1.276,17 HRK
MAJNARIĆ DOMINIK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 671,46 HRK 3.804,82 HRK
MAJNARIĆ DOMINIK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 59,93 HRK 67,58 HRK
MAJNARIĆ DOMINIK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.734,61 HRK 1.926,41 HRK
MAJNARIĆ DOMINIK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.120,53 HRK 1.263,56 HRK
MAJNARIĆ DOMINIK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 822,48 HRK 2.725,57 HRK
Ukupno 4.727,86 HRK 11.064,11 HRK