• Naziv: HEGNA DRAGUTIN
  • Naselje: Poljana, 34543
  • Grad/Općina: Lipik
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HEGNA DRAGUTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 454,39 HRK 1.818,32 HRK
HEGNA DRAGUTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 956,71 HRK 5.421,32 HRK
HEGNA DRAGUTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.471,54 HRK 2.744,83 HRK
HEGNA DRAGUTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.596,63 HRK 1.800,43 HRK
HEGNA DRAGUTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.171,90 HRK 3.883,56 HRK
Ukupno 6.651,17 HRK 15.668,46 HRK