• Naziv: SAŠA VIDOVIĆ
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SAŠA VIDOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 76,67 HRK 306,93 HRK
SAŠA VIDOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 161,45 HRK 915,02 HRK
SAŠA VIDOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.129,63 HRK 1.273,80 HRK
SAŠA VIDOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 417,16 HRK 463,26 HRK
SAŠA VIDOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 269,47 HRK 303,87 HRK
SAŠA VIDOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 197,76 HRK 655,44 HRK
Ukupno 2.252,14 HRK 3.918,32 HRK