• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pregrada, 49218
  • Grad/Općina: Pregrada
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 31,95 HRK 127,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 173,99 HRK 193,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 249,29 HRK 281,09 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 82,48 HRK 273,37 HRK
Ukupno 537,71 HRK 875,61 HRK