• Naziv: PAVIČIĆ MATO
  • Naselje: Vuka, 31403
  • Grad/Općina: Vuka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVIČIĆ MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 203,04 HRK 812,53 HRK
PAVIČIĆ MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.104,32 HRK 1.226,48 HRK
PAVIČIĆ MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 729,82 HRK 823,01 HRK
PAVIČIĆ MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 523,65 HRK 1.735,30 HRK
Ukupno 2.560,83 HRK 4.597,32 HRK