• Naziv: MILJEVIĆ MARKO
  • Naselje: Privlaka, 32251
  • Grad/Općina: Privlaka
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILJEVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.640,63 HRK 10.567,45 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 15.833,98 HRK 14.211,20 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 14.363,40 HRK 15.951,55 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MILJEVIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 6.811,17 HRK 22.569,39 HRK
Ukupno 44.140,32 HRK 68.364,07 HRK