• Naziv: BOLIĆ JELA
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOLIĆ JELA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.929,96 HRK 10.936,42 HRK
BOLIĆ JELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 126,52 HRK 506,37 HRK
BOLIĆ JELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 688,23 HRK 764,37 HRK
BOLIĆ JELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 444,60 HRK 501,40 HRK
BOLIĆ JELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 326,34 HRK 1.081,53 HRK
Ukupno 3.515,65 HRK 13.790,09 HRK