• Naziv: PETRINOVIĆ BARTUL
  • Naselje: Supetar, 21400
  • Grad/Općina: Supetar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETRINOVIĆ BARTUL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 217,26 HRK 869,56 HRK
PETRINOVIĆ BARTUL EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 313,01 HRK 1.773,75 HRK
PETRINOVIĆ BARTUL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.181,92 HRK 1.312,56 HRK
PETRINOVIĆ BARTUL EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 763,53 HRK 861,00 HRK
PETRINOVIĆ BARTUL EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 560,42 HRK 1.857,07 HRK
PETRINOVIĆ BARTUL Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 10.150,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.186,14 HRK 6.673,94 HRK