• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Poljanica Bistranska, 10298
  • Grad/Općina: Bistra
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 132,40 HRK 529,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 720,42 HRK 800,07 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 476,10 HRK 536,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 341,56 HRK 1.131,92 HRK
Ukupno 1.670,48 HRK 2.998,85 HRK