• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Hruševec Kupljenski, 10295
  • Grad/Općina: Zaprešić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 2.875,50 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.875,50 HRK 0,00 HRK