• Naziv: DOBRIĆ MLADEN
  • Naselje: Zadar, 23000
  • Grad/Općina: Zadar
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOBRIĆ MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 463,66 HRK 1.855,51 HRK
DOBRIĆ MLADEN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.122,20 HRK 2.802,22 HRK
DOBRIĆ MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 2.809,85 HRK
DOBRIĆ MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.829,65 HRK 2.063,20 HRK
DOBRIĆ MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,13 HRK 3.931,60 HRK
Ukupno 5.415,64 HRK 13.462,38 HRK