• Naziv: MARŠANIĆ BERISLAV
  • Naselje: Rijeka, 51000
  • Grad/Općina: Rijeka
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARŠANIĆ BERISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 195,55 HRK 782,49 HRK
MARŠANIĆ BERISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.956,76 HRK 2.206,58 HRK
MARŠANIĆ BERISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.063,58 HRK 1.181,23 HRK
MARŠANIĆ BERISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 702,84 HRK 792,58 HRK
MARŠANIĆ BERISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 504,31 HRK 1.671,16 HRK
MARŠANIĆ BERISLAV Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2016 1.446,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.869,10 HRK 6.634,04 HRK