• Naziv: NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU
  • Naselje: Škrinjari, 48214
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Žabno
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.366,39 HRK 5.467,88 HRK
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 31.514,83 HRK 35.538,05 HRK
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 8.192,92 HRK 7.353,24 HRK
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.815,75 HRK 4.237,65 HRK
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
NJEGOVAC OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.524,26 HRK 11.677,97 HRK
Ukupno 52.905,29 HRK 69.339,27 HRK