• Naziv: JURAS TOMISLAV
  • Naselje: Palovec, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURAS TOMISLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 768,43 HRK 3.075,23 HRK
JURAS TOMISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.203,43 HRK 3.612,41 HRK
JURAS TOMISLAV EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.678,69 HRK 3.301,74 HRK
JURAS TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.180,09 HRK 4.642,28 HRK
JURAS TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.155,75 HRK 2.430,95 HRK
JURAS TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.981,99 HRK 6.567,93 HRK
Ukupno 15.968,38 HRK 23.630,54 HRK