• Naziv: RUNOLIST D.O.O.
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUNOLIST D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 6.028,83 HRK 24.127,11 HRK
RUNOLIST D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 4.890,19 HRK 27.710,70 HRK
RUNOLIST D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 10.927,74 HRK 19.340,88 HRK
RUNOLIST D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
RUNOLIST D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 15.550,15 HRK 51.529,43 HRK
RUNOLIST D.O.O. Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 3.059,38 HRK 0,00 HRK
Ukupno 44.947,43 HRK 127.772,60 HRK