• Naziv: MAKSIMOVIĆ IGOR
  • Naselje: Višnjevac, 31220
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAKSIMOVIĆ IGOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 359,75 HRK 1.439,84 HRK
MAKSIMOVIĆ IGOR EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.157,43 HRK 1.936,35 HRK
MAKSIMOVIĆ IGOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.957,07 HRK 2.173,48 HRK
MAKSIMOVIĆ IGOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.264,25 HRK 1.425,62 HRK
MAKSIMOVIĆ IGOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 927,97 HRK 3.075,15 HRK
Ukupno 6.666,47 HRK 10.050,44 HRK