• Naziv: PIHIR ŽELJKO
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PIHIR ŽELJKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 295,23 HRK 1.181,53 HRK
PIHIR ŽELJKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 45,73 HRK 259,27 HRK
PIHIR ŽELJKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.770,39 HRK 1.588,99 HRK
PIHIR ŽELJKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.605,96 HRK 1.783,54 HRK
PIHIR ŽELJKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.037,44 HRK 1.169,91 HRK
PIHIR ŽELJKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 761,47 HRK 2.523,44 HRK
Ukupno 5.516,22 HRK 8.506,68 HRK