• Naziv: BIČANIĆ BERNARD
  • Naselje: Andrijaševci, 32271
  • Grad/Općina: Andrijaševci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIČANIĆ BERNARD EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 276,73 HRK 1.107,38 HRK
BIČANIĆ BERNARD EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.659,32 HRK 1.489,23 HRK
BIČANIĆ BERNARD EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.505,13 HRK 1.671,62 HRK
BIČANIĆ BERNARD EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 972,30 HRK 1.096,45 HRK
BIČANIĆ BERNARD EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 713,69 HRK 2.365,13 HRK
Ukupno 5.127,17 HRK 7.729,81 HRK