• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Rokovci, 32271
  • Grad/Općina: Andrijaševci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 78,74 HRK 315,18 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 428,40 HRK 475,79 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 801,68 HRK 904,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 203,19 HRK 673,25 HRK
Ukupno 1.512,01 HRK 2.368,26 HRK