• Naziv: VAVEDA D.O.O.
  • Naselje: Zagreb, 10000
  • Grad/Općina: Zagreb
  • Županija: Grad Zagreb
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VAVEDA D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 12.729,04 HRK 72.131,10 HRK
VAVEDA D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.725,13 HRK 6.904,05 HRK
VAVEDA D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.251,67 HRK 7.049,76 HRK
VAVEDA D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 10.259,22 HRK 9.207,80 HRK
VAVEDA D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 31.665,92 HRK
VAVEDA D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
VAVEDA D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 45.760,01 HRK
Ukupno 35.456,20 HRK 177.783,12 HRK