• Naziv: EKO-BOBICE D.O.O.
  • Naselje: Samobor, 10430
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
EKO-BOBICE D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 497,20 HRK 1.989,71 HRK
EKO-BOBICE D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.046,82 HRK 5.932,23 HRK
EKO-BOBICE D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.881,77 HRK 2.121,96 HRK
EKO-BOBICE D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.704,39 HRK 3.003,45 HRK
EKO-BOBICE D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.747,07 HRK 1.970,06 HRK
EKO-BOBICE D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.282,43 HRK 4.249,49 HRK
Ukupno 9.159,68 HRK 19.266,90 HRK